Verslag optimistenrace 2021

Op zaterdag 18 september is in de havenkom van WSV Nulde de optimistenrace (voorheen ‘Oude Sokkenrace’) verzeild. Bij dit najaarsevenement was wijlen clubgenoot Jan Brouwer jarenlang betrokken. Na zijn overlijden hebben de andere leden uit de organisatie besloten dit evenement in ere te houden. Zodoende vond ook dit jaar deze traditionele zeilwedstrijd plaats.
Hier gingen de nodige voorbereidingen aan vooraf. Op de vrijdag voorafgaande aan de race zijn de optimisten van het jeugdzeilen naar de havenkom gebracht en is de baan met boeien uitgelegd. Op de dag zelf heeft onze havenmeester Henry de muziektent opgezet. Daarna zijn de bootjes opgetuigd, zodat de deelnemers vanaf 10.00 uur konden proefvaren om de bootjes te leren kennen. Het proefvaren bleef echter beperkt tot het uitproberen van de zit- en/of ligpositie, want er was geen zuchtje wind. Vooraf hadden slechts enkele deelnemers zich opgegeven, maar ’s ochtends meldden nog meer leden zich, waardoor het een leuk wedstrijdveld werd.


Vóór de wedstrijd werd eerst stilgestaan bij het overlijden van Jan Brouwer. Zijn favoriete Glenn Millernummer ’In the mood’ werd ten gehore gebracht via de installatie van Bert Roozendaal.


Om 11.15 uur startte de eerste manche. Van zeilen was nog steeds geen sprake. De deelnemers moesten zonder wrikken of pompen pogen zich rond het parcours te laten drijven. Zij deden een half uur over een baan van nog geen 300 meter. Toen kregen de weergoden medelijden met de ploeteraars en lieten een zacht windje waaien. De volgende manches konden toen redelijk snel verzeild worden. Soms ging het er zelfs fanatiek aan toe. Dit leidde tot verschillende nek-aan-nek finishes. De spanning over wie de uiteindelijke winnaar werd, liep alsmaar op. Uiteindelijk moest er nog een extra manche gezeild worden om de eerste drie plaatsen te bepalen. Dit leverde de volgende rangorde op: Jan Heijboer op de eerste plaats, Esther Klomp op de tweede plaats terwijl de derde plaats voor Ronald Klomp was. Zij ontvingen een respectievelijk de gouden, zilveren en bronzen beker. Jan Heijboer mocht ook de wisselbeker in ontvangst nemen. Alle overige deelnemers ontvingen een fraaie herinneringsmedaille.


Het was een leuke wedstrijd met prachtig weer, gezellige muziek en een gemoedelijke sfeer. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.


Aan alle medewerkers: bedankt voor jullie hulp! En alle deelnemers bedankt voor hun sportieve deelname!
Het organisatieteam