Nieuwjaarsreceptie

Na twee coronajaren kon eindelijk weer een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. Ondanks dat het verplaatst was van 15 naar 8 januari, kwamen veel leden naar de Kajuit om elkaar het beste te wensen voor 2023.
Eldert van der Molen ontving als voorzitter iedereen persoonlijk bij de deur, waar de andere bestuursleden de bediening verzorgden. In een korte speech van de voorzitter memoreerde hij aan het vele werk dat de afgelopen 2 jaar is verzet op de haven. Zoals de nieuwe steigers, de Noordpier, de renovatie van Sesamstraat, het hele terrein is opgeknapt grote delen zijn opnieuw bestraat en alle daken zijn vernieuwd. Het is zo mooi geworden, maar het is ook bijna niet meer voor te stellen hoe het was. De nieuwe ruimte boven de toiletten is prachtig geworden en is omgedoopt tot ‘Havenzicht’. Deze ruimte kan straks ook door leden worden gereserveerd voor evenementen.
Het vernieuwen van de daken heeft meer opgeleverd dan een mooie uitstraling. Om te beginnen is hiermee het asbest verwijderd, maar er is ook gekozen voor geïsoleerde daken. Een oplettend lid, Erik, informeerde tijdens de algemene ledenvergadering of hiervoor subsidie was aangevraagd. Dit bleek een gouden tip, want de vereniging heeft de subsidie aanvraag ingediend en duizenden euro’s subsidie mogen ontvangen. Er liggen nu nog plannen om de toiletten te vernieuwen en om zonnepanelen op het dak te plaatsen.
Na de toespraak hief iedereen het glas en was het nog een gezellige bedoening in de Kajuit.